Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Można odnieść wrażenie, iż praca pośrednika w obrocie nieruchomościami jest niedoceniana. Tymczasem pośrednik w ramach swoich codziennych obowiązków zawodowych podejmuje się szereg zadań, nierzadko wymagających naprawdę specjalistycznej wiedzy, jak i również konkretnych umiejętności. Nie bez kozery zawód ten znajduje się na lisice zawodów, których wykonywanie jest objęte koniecznością posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC pośrednika ma za zadanie zabezpieczać nie tylko jego interesy, ale również interesy jego klientów, na okoliczność ewentualnych szkód, do jakich może dojść podczas wykonywania przez niego czynności zawodowych. Czytaj dalej Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Utrata stabilności finansowej

O nieszczęśliwy wypadek nie trudno. Wystarczy spacer po chodniku, czy jazda samochodem do oddalonego o pięćset metrów sklepu – stać może się wówczas praktycznie wszystko. Nieszczęśliwe i nieprzewidziane wypadki mogą stać się powodem naszej okresowej lub nawet permanentnej niezdolności do pracy, co w konsekwencji oznacza utratę stabilności oraz utratę niezależności finansowej. Czytaj dalej Utrata stabilności finansowej

Jak wybrać odpowiedniego pośrednika nieruchomości?

Na każdym lokalnym rynku działa, co najmniej kilku, a czasem nawet kilkudziesięciu pośredników obrocie nieruchomościami. Różnią się oni pomiędzy sobą aparycją, płcią, wiekiem i ilością lat posiadanego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu tego typu transakcji. Na ogół jest jednak tak, że gdy decydujemy się na zakup określonej nieruchomości czy też jej wynajem – zdani jesteśmy na współpracę z pośrednikiem nieruchomości, który jest do niej przypisany. To on spotyka się z klientami i to on pośredniczy w rozmowach z właścicielami. Wynika to przede wszystkim z tego, że powszechną praktyką jest zawieranie umów na wyłączność. W takiej sytuacji, chcąc nie chcąc zdani jesteśmy na daną osobę. Czytaj dalej Jak wybrać odpowiedniego pośrednika nieruchomości?

Co określa stosunki między stronami uczestniczącymi w transakcjach na rynku nieruchomości?

Podstawą, określającą stosunki zachodzące pomiędzy stronami jest umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ogólnymi w tym zakresie, strona odpowiada wobec drugiej, za niewykonanie lub też nienależyte wykonanie zobowiązania, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą poniesioną przez drugą stronę. Uzyskanie odszkodowania z tego tytułu zapewniają ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami zawierane w zakładach ubezpieczeń (także online, więcej pod linkiem). Warto jednak podkreślić, że zakres odpowiedzialności pośrednika uzależniony jest w praktyce za każdym razem od treści zawartej w konkretnej umowie. Ważne jest więc, by zawierając taką umowę dokładnie określić w niej obowiązki spoczywające na pośredniku, co niewątpliwie ułatwi nam ewentualne dochodzenia w przyszłości stosownego roszczenia. Czytaj dalej Co określa stosunki między stronami uczestniczącymi w transakcjach na rynku nieruchomości?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej ? ochrona w pracy

Na rynku dostępnych jest coraz więcej ofert przeznaczonych dla osób aktywnych zawodowo i to niezależnie od branży. Wzrasta także świadomość społeczna. Przestajemy postrzegać ubezpieczenia jako zło konieczne, ale jako zabezpieczenie przyszłości swojej i najbliższych. Czytaj dalej Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej ? ochrona w pracy

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, czyli o konsekwencjach nieposiadania OC zawodowego

Istnieje w naszym kraju szereg zawodów objętych koniecznością posiadania ubezpieczenia zawodowego. Ze względu na fakt, że ubezpieczenia zawodowe dla niektórych grup zawodowych narzucone są odgórnie przepisami prawa, oczywistym jest, że powołano także stosowne organy, które zajmują się kontrolą wywiązywania się z obowiązku ubezpieczeniowego. Czytaj dalej Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, czyli o konsekwencjach nieposiadania OC zawodowego

Grunt to dobre porozumienie

Coraz więcej osób pracuje w miejscach, które wymagają od nich codziennego posługiwania się językami obcymi w celach zawodowych. Dziś standardem jest umiejętność biegłego używania języka w mowie i piśmie, jeśli ktoś stara się o uzyskanie zatrudnienia i zdobycie dobrego stanowiska w liczącej się na arenie międzynarodowej firmie. Lecz nie tylko w takich sytuacjach. Wszelkie miejsca, w których codziennie przebywają osoby odmiennych narodowości, posługujące się swoim językiem ojczystym, muszą zatrudniać pracowników potrafiących porozumieć się z nimi, aby nie stracić klientów. Czytaj dalej Grunt to dobre porozumienie

Konieczność posiadania samochodu

Na drogach całego kraju, a także innych państw unijnych i nie tylko, rokrocznie pojawia się coraz więcej samochodów. Są to pojazdy różnego typu, od osobowych, poprzez ciężarowe i przeznaczone do celów przewozu dużych zorganizowanych grup, aż po wielkie tiry. Dzięki coraz większej liczbie aut używanych przez kierowców w różnych celach, rośnie także liczba coraz szerszego zakresu możliwości, jeśli chodzi o połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, nawet oddalonymi od siebie o setki kilometrów. Czytaj dalej Konieczność posiadania samochodu

Firma dobrze ubezpieczona

Żyjąc wśród ludzi w codziennym społecznym funkcjonowaniu, jesteśmy narażeni na różne sytuacje, z których nie zawsze potrafimy znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla nas pod różnymi względami. Na takie okoliczności trzeba być przygotowanym zawsze, niezależnie od tego jak bardzo stabilną sytuację zawodową i rodzinną posiadamy. Relacje z innymi to zawsze loteria. Tak na dobrą sprawę nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji i zachowań różnych osób, nawet tych, które dobrze znamy. Czytaj dalej Firma dobrze ubezpieczona

Praca na najwyższym światowym poziomie

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Polska zyskała bardzo dobrą pozycję na arenie międzynarodowej, stając się ważnym partnerem biznesowym wielu państw, zarówno tych należących do Unii Europejskiej, jak i wszelkich innych na całym świecie. Czytaj dalej Praca na najwyższym światowym poziomie

Trudno wszystko przewidzieć

Życie każdego z nas jest bardzo nieprzewidywalne. Nasze losy układają się różnie, a wszelkie sytuacje spontaniczne i niespodziewane lub zdarzenia, których nie sposób jakkolwiek się domyślić, spadają na nas czasem niczym grom z jasnego nieba. Nie zawsze są to pozytywne sytuacje. Z jednej strony planujemy sobie życie, każdy dzień staramy się zorganizować w sposób pozwalający wykonać jak najwięcej założonych prac, obowiązków czy innych czynności, związanych z życiem zawodowym i prywatnym, a z drugiej nigdy tak na dobrą sprawę nie możemy być do końca pewni, ze uda nam się wszystko zrealizować. Czytaj dalej Trudno wszystko przewidzieć

Potężny świat budownictwa

Na całym świecie, co roku powstają tysiące okazałych budowli różnego rodzaju ? czy to budynki użyteczności publicznej, czy domy mieszkalne, siedziby biur, urzędów, instytucji, stają się celem inwestycji przedsiębiorstw, firm o zasięgu krajowym lub wielkich międzynarodowych korporacji. Również w naszym kraju coraz więcej jest firm, zajmujących się realizowaniem projektów budowlanych różnych osób prywatnych bądź instytucji, a także organów państwowych. Największe, najpoważniejsze zlecenia zawsze stają się dużym wyróżnieniem dla danej firmy budowlanej, która dzięki temu zyskuje prestiż i uznanie w oczach klientów. Czytaj dalej Potężny świat budownictwa